Labiekārtošana

L un L SERVISS

Pieliec prātu, aiztaupi spēku!
Labiekārtošana

Lai apzaļumojamās teritorijas ainava būtu pilnīgāka un saskaņoti izveidota, liela nozīme tiek piešķirta teritorijas apzaļumošanai, veidojot harmoniskas kompozīcijas un savstarpēju papildinājumu. Ar veiksmīgu partneru palīdzību tiek iekārtotas dārzu zaļās zonas saskaņā ar klienta personīgajām vēlmēm un priekšstatiem par dārzu, kurā var atpūsties un uzņemt enerģiju.

Piedāvājam šādus pakalpojumus labiekārtošanas darbu jomā:

  • labiekārtojuma elementu (apgaismojums, soliņi, atkritumu urnas u.c) uzstādīšana
  • bērnu rotaļu iekārtu uzstādīšana
  • atbalsta sienas izbūve
  • lietus ūdens kanalizācijas sistēmas izbūve
  • teritorijas apzaļumošanas darbi

Paveiktie Darbi

Aplūkojiet mūsu paveiktos darbus bruģēšanā.