Par mums

L un L SERVISS

Pieliec prātu, aiztaupi spēku!
L un L Serviss

SIA L un L SERVISS ir licenzēta būvniecības firma, kas veic gan liela, gan neliela apjoma projektus, kā mērķi neizvirzot kvantitāti, bet projektus ar individuālu pieeju un augstāku sarežģītības līmeni. Jau pašā sākumā tika nosprausti galvenie mērķi, proti, veikt darbus pēc iespējas īsākā laika posmā, saglabājot augstu kvalitāti. Biznesa sākotnējā ideja ir saglabāta un tiek stiprināta vēl joprojām.
Darbības sfēra:

  • bruģēšanas darbi;
  • labiekārtošanas darbi;
  • ceļu un laukumu būvniecība.
  • Projekti tiek īstenoti jau ar desmit gadu garumā veidotu pieredzi un tiek garantēts veiksmīgs gala rezultāts. Klientiem sniedzam profesionālas konsultācijas un padomus.

Ierīkotie objekti atšķiras gan sarežģītības, gan platības ziņā. Izpildītie projekti uzskatāmi raksturo klientu intereses un skatījumu uz apkārtējās vides ainavas pilnveidošanu.

Uzņēmuma vēsture
SIA L un L SERVISS pirmsākumi ir no 1995.gada, bet 1999.gadā 27. oktobrī, kad kopā sanāca diezgan pieredzes bagāti un jauni cilvēki, nodibināja SIA L un L SERVISS. Taču savu faktisko darbību uzsāka līdz ar jauna gadsimta iesākšanos – 2000.gadu.
Uzņēmuma attīstība notikusi pakāpeniski visu darbības gadu laikā. Salīdzinot ar pirmajiem darbības gadiem, ir palielinājušies firmas rīcībā esošie resursi. Pamazām pieaudzis vidējais darbinieku skaits (2000.gads – 2darb., 2008.gads – 23 darb.). Pēdējos gados uzņēmuma peļņa stabilizējusies, vērojama vienmērīga gada apgrozījuma palielināšanās līdz ar tirgus situācijas izmaiņām. Ar katru gadu tiek palielināts uzņēmuma pamatlīdzekļu apjoms. Tiek iegādātas dažādas tehnikas vienības, palīgiekārtas un instrumenti, kas atvieglo roku darbu pie bruģēšanas. Pašlaik firmas rīcībā jau ir 5 lielās tehnikas vienības bruģēšanas un zemes darbu veikšanai.
2005.gadā tiek iekārtotas biroja telpas Mūkusalas ielā Rīgā, kā arī izveidota uzņēmuma mājas lapa klientu informēšanas nolūkā.
Pamazām paplašinājies arī klientu un pasūtītāju loks. Sākotnēji pirmajos gados izveidotā sadarbība ar vairākiem klientiem tiek turpināta vēl joprojām. Uzticīgāko klientu starpā var minēt SIA Mūkusalas biznesa centrs, SIA Ainavists, SIA Autofavorīts, SIA Selva Būve, SIA Remtals Būve u.c.

Paveiktie Darbi

Aplūkojiet mūsu paveiktos darbus bruģēšanā.